Fire Weather Index - Een woordje uitleg

 

De FWI (Fire Weather Index) geeft aan hoe groot de kans op natuurbrand is en hoe hevig deze kan zijn, ten gevolge van langdurige droogte en hoge temperaturen.

Deze wordt onderverdeeld in 4 gevarenklassen:

Laag 0 7  
Medium 8 16  
Hoog l7 31  

Extreem 32+

 Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 vlakten:

De kans op ontbranding en de intensiteit van het vuur bij een eventuele brand wordt aangeduid door volgende 5 kleurencodes:

Laag  
Gemiddeld  
Hoog  
Zeer hoog  
Extreem hoog  

Het spreekt voor zich dat vanaf code geel er enorm voorzichtig moet worden omgesprongen met  voorwerpen (zoals sigaretten, vergrootglas, ...)  die ervoor kunnen zorgen dat het gewas of bodem vuur vat.  Rook in dit geval dus nooit in deze vlakten en wees er zich van bewust dat de kleinste vonk tot ontbranding van het gewas of bodem kan leiden.

De FWI is gebaseerd op dagelijkse metingen die telkens op het middaguur gebeuren.  Deze zijn de luchttemperatuur en relatieve vochtigheid in de schaduw, de gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten en de neerslag van de laatste 24 uur.  Aan de hand van deze gegevens wordt de index berekend voor de periode wanneer het risico op brand het grootst is, namelijk tussen 14u en 16u van die dag.