X  Tanca
Guia actual de plantació i reg
UbicaciócbHumitatTemperatura °F
soil114
Adequate
( 11 - 26 cb )
Deep freeze
( < -6 )
18.9
soil212
Adequate
( 11 - 26 cb )
Deep freeze
( < -6 )
18.3


Explanation
Dangerous Dry
( 101 - 240 cb )
El sòl es torna perillosament sec per obtenir la màxima producció.
Irrigation needed
( 61 - 101 cb )
Gamma habitual per regar sòls argilosos pesats
Irrigation desired
( 26 - 61 cb )
Usual range to irrigate or water (except heavy clay soils)
Irrigate at the upper end of this range in cool humid climates and with higher water-holding capacity soils.
Adequate
( 11 - 26 cb )
El sòl està adequadament humit (excepte les sorres gruixudes que s’eixuguen en aquest rang)
Saturated
( 0 - 11 cb )
Sòl saturat. Es produeix un o dos dies després del reg.